Mục này sẽ nhận xét về các điểm đặc biệt giúp bóng đá thu hút người hâm mộ trên toàn cầu cũng như những vẻ đẹp của cộng đồng người hâm mộ môn thể thao này.